TotAlzir@: S'OBRI EL TERMINI PER PARTICIPAR EN EL VII CONCURS DE CARTELLS DE MOROS I CRISTIANS D'ALZIRA

lunes, 18 de julio de 2016

S'OBRI EL TERMINI PER PARTICIPAR EN EL VII CONCURS DE CARTELLS DE MOROS I CRISTIANS D'ALZIRA

CONCURS NACIONAL DE CARTELLS MOROS I CRISTIANS ALZIRA 2016 PARTICIPA!!!!!!!!!!!!
Organitzat per l'Associació Cultural Moros i Cristians “La Vila d'Alzira”, es convoca el VII Concurs de Cartells per a les Festes 2016,
PRIMERA.- Els originals seran inèdits i amb un tema relacionat amb els Moros i Cristians, de tècnica lliure i hauran de portar l'escut de l'Associació Cultural Moros i Cristians “La Vila d'Alzira”, l'escut de la ciutat d'Alzira i de la UNDEF com a únics símbols, ensenyes o al·legories que pogueren ser interpretades o definides com a símbols. (descarregar escut de l'Associació - escut d'Alzira - Undef)
SEGONA.- El text haurà d'estar escrit en valencià, i hi constarà, únicament, la llegenda “MOROS I CRISTIANS DE LA VILA D'ALZIRA 2016. Del 30 de setembre al 2 d'octubre”.

TERCERA.- Els esbossos originals hauran de medir 70 x 42 cm., amb un suport rígid (cartó-ploma), orientació vertical i quedaran en propietat de l'ASSOCIACIÓ CULTURAL MOROS I CRISTIANS “LA VILA D'ALZIRA”, a excepció dels no premiats o no admesos a concurs.
QUARTA.- Tindran opció al concurs tots els esbossos que es presenten dins del termini i d'acord amb les normes establides en les bases. NO es podrà presentar el guanyador de l'última edició.
CINQUENA.- Els originals hauran d'enviar-se per correu o entregar-se en mà, abans de les 13'30 h. del dimecres, 7 de setembre, sense firmar, en sobre tancat, al Centre d'Informació Juvenil (Casa de la Cultura, C/ Escoles Pies 4, 1r pis. 46600 ALZIRA), de dilluns a divendres, de 10 h. a 14 h. (està tancat per les vesprades) i dirigit a l'ASSOCIACIÓ CULTURAL MOROS I CRISTIANS “LA VILA D'ALZIRA”. També s'haurà d'adjuntar una còpia digital en CD. Haurà de dur la inscripció “Per al concurs de Cartells Moros i Cristians de la Vila d'Alzira 2016”. Acompanyarà a cada original un sobre tancat on conste el lema i, al seu interior, les dades de l'autor (descarregar el model a omplir).
Els originals no guardonats podran ser retirats al Centre d'Informació Juvenil (Casa de la Cultura, C/ Escoles Pies 4, 1r pis. 46600 ALZIRA), de dilluns a divendres, de 10 h. a 14 h. i de 17 a 19'30 h. (excepte divendres de vesprada), des del 5 fins al 30 d'octubre. Passat este termini no es podrà efectuar cap reclamació de devolució.
SISENA.- S'estableix un únic premi de 300 € per al guanyador.
SETENA.- El cartell guardonat amb el primer premi, signat pel seu autor, serà el cartell anunciador de les festes. Així mateix, serà la portada del Llibre de les Festes de Moros i Cristians 2016 i del díptic informatiu. Quedarà en propietat de l'ASSOCIACIÓ CULTURAL MOROS I CRISTIANS “LA VILA D'ALZIRA”, qui es reservarà el dret de la seua edició sempre que ho considere oportú mentre l'autor perdrà tots els drets que hi poguera tindre.
HUITENA.- La resolució del jurat serà inapel·lable i es farà pública durant l'acte de Presentació de Càrrecs que es farà el dissabte, 17 de setembre al Gran Teatre d'Alzira. El guanyador rebrà la comunicació via telefònica. Posteriorment es donarà a conéixer a través dels mitjans de comunicació. Si per estimació del Jurat, als esbossos presentats no hi haguera un mínim de qualitat artística, este podria declarar desert el Concurs. Si es dóna esta circumstància, el Jurat podrà optar per la selecció d'un dels treballs presentats, per ser usat com a cartell anunciador i publicat com a il·lustració de portada del Llibre de Festes de Moros i Cristians, el qual seria premiat amb 100 €, en metàl·lic.
Els treballs s'exposaran a la Casa de la Cultura , del 17 al 30 de setembre de 2016. El jurat farà una selecció dels millors cartells per a ser exposats.
NOVENA.- Serà potestat de l'ASSOCIACIÓ CULTURAL MOROS I CRISTIANS “LA VILA D'ALZIRA” rebutjar els originals que no complisquen en la seua totalitat les presents bases. En cas de trobar algun tipus de plagi referit a altres obres, el premi es declararà nul i els següents premis milloraran la seua posició.
DESENA.- Totes aquelles qüestions que no estigueren reflectides en estes bases seran resoltes per l'ASSOCIACIÓ CULTURAL MOROS I CRISTIANS “LA VILA D'ALZIRA”. Poden telefonar al 630.142.042 (David) o escriure a junta@morosicristiansalzira.com.
Delegació de Cultura
Juny de 2016

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.