TotAlzir@: Hui hauria de celebrar-se un fet històric ocorregut a Alzira

miércoles, 27 de julio de 2016

Hui hauria de celebrar-se un fet històric ocorregut a Alzira

  • El 27 de juliol de 1276 mor en Alzira el rei Jaime I.

En 1275 es varen sublevar els mudéjar valencians i Jaime I va ser al front del seu eixèrcit a sofocar el tumult. pero el rei Conquistador va ser derrotat i ferit pels moros en Lluchent.
Despuix d' sixanta tres anys de regnat, el rei mor en Alzira.
En el tranç de la seua mort, en la residència real d'esta ciutat, i com havia dispost, Don Jaime va ser amortallat en els hàbits del císter.
Despres els seus restes mortals varen ser traslladats a la Catedral de Valéncia on va ser sepultat en l'Altar Major.
Posteriorment, en maig de 1278 el seu fill Pedro III els va traslladar al Monasteri de Poblet, ya que havia segut la seua voluntat descansar en Poblet.
No obstant, despuix de la desamortisació de Mendizábal, el monasteri va quedar abandonat i el cadàver de Jaime I va ser traslladat en 1843 a Tarragona, on li va ser construït un panteó en la part posterior de la catedral.
En les imàgens, sepulcre del rei Jaime I en el Monasteri de Poblet i cap de la mòmia de Jaime I, fotografia presa en l'any 1856 en motiu del trasllat dels seus restes definitivament a Poblet.
Actualment els seus restes seguixen en Poblet.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.