TotAlzir@: Mocion de rebiug al cartell de Sant Bernat de l'Assocoacio Casal Popular presentada por el PP Alzira

viernes, 22 de julio de 2016

Mocion de rebiug al cartell de Sant Bernat de l'Assocoacio Casal Popular presentada por el PP Alzira


MOCIÓ

MOCIÓ DE REBUIG A LES OFENSES INJUSTIFICADES EN
EL CARTELL DE SANT BERNAT DE L’ASSOCIACIÓ CASAL POPULAR D’ALZIRA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 21 de juliol, una associació alzirenya, Casal Popular d´Alzira, va difondre un cartell publicitant una serie d´activitats amb motiu de les festes de Sant Bernat. En dit cartell apareixia una imatge de Sant Bernat carateritzada de manera que apareixia maquillat i amb el lema “LA
SANT BERNARDA”.

Desde el Grup Popular de l´Ajuntament d´Alzira entenem que dites manifestacions difamant les imatges de Sants o Verges, encara que tal vegada emparades per la llibertat d’expressió, ofenen els sentiments d’una part important de la ciutadania, la qual professa devoció cap a el que simbolitzen estes imatges.
A més d´ ofendre a un Sant de l´esglèsia catòlica, en este cas al patró  de la nostra ciutat, s’ofèn a una molt important part de la història de la nostra ciutat, a través de la qual inclòs tenim vincles de germandat amb altres ciutats que des de l´Ajuntament tractem de reforçar any rere any. ¨


Lamentablement, al llarg dels últims mesos s’han produït actuacions en contra de tot allò que guarda relació amb les nostres tradicions pel simple fet de provindre de la tradició catòlica. Havem assistit atònits com s´ha aplegat a canviar la nomenclatura de les “Festes de Sant Bernat per “Festes d´Alzira”, per l´unic fet de que feia al•lusió al nom d´un i després de segles de tradició. Desde el Grup Popular entenem que aconfessionalitat no es troba renyit amb la tradició ni la història, ja que darrer de les imatges es troben persones sense les quals no s´entendrien els origens de les nostres ciutats.  
Pel que significa la figura de Sant Bernat per a la història i tradició, i donat de que es tracta un sant que gran part de la nostra ciutat venera per la seua condició religiosa, però també històrica i tradicional, entenem que este cartell és completament innecessari i ofèn innecessàriament a una part important de la nostra ciutad, i que inclòs estant emparada per la llibertat d’expressió ha de ser rebujada pels representants del poble de la mateixa manera que es faria si es tractara de qualsevol altre personatge que haguera resultat tant important per a la història local.

Per este motiu, el Grup Municipal Popular proposa adoptar els següents

ACORDS
1.Mostrar el rebuig unànime del Ple de l'Ajuntament a l´atac a la figura de Sant Bernat.  
2.Instar a l'associació alzirenya Casal Popular d'Alzira a la retirada del cartell amb la imatge del Sant difamat.
3.Mostrar el suport a les Confraries de Sant Bernat, Maria i Gràcia de les localitats de Carlet i Alzira.
4.Donar trasllat dels acords anteriors a l'Ajuntament d'Alzira i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.


Sr. Alcalde-President del Excm. Ajuntament d Alzira.-

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.