TotAlzir@: L'Ajuntament d'Alzira lamenta l'hostilitat contra els serveis públics i els seus treballadors/es municipals

jueves, 14 de julio de 2016

L'Ajuntament d'Alzira lamenta l'hostilitat contra els serveis públics i els seus treballadors/es municipals

L'Ajuntament d'Alzira respondrà davant els tribunals al recurs contenciós-administratiu interposat per la Delegació de Govern contra la municipalització de la Piscina i la Ràdio Municipals. Tant Diego Gómez, alcalde d'Alzira, Isabel Aguilar, Vice-Alcaldessa, i Ivan Martínez, 2n Tinent d'Alcalde, lamenten els continus entrebancs de la Delegació del Govern del PP contra el nostre ajuntament.

Cal recordar que la municipalització de les societats mercantils, participades íntegrament amb capital públic, ha vingut derivada de la mateixa legislació aprovada del govern central del PP, que ha obligat a tancar-les (Llei 27/2013). Al mateix temps, tampoc el marc normatiu permet la convocatòria de places públiques sinó de forma molt limitada.


L'equip de govern ha primat la utilitat del servei públic, tant de les instal·lacions esportives com de la ràdio pública i en valencià, també la defensa dels drets dels treballadors a conservar el seu lloc de treball davant un canvi de titularitat d'empresa (Art. 44 de l'Estatut dels Treballadors), així com la possibilitat d'anar creant places i borses públiques (com les de direcció de la Piscina i la Ràdio, que suposen això sols un estalvi de més de 10.000 euros anuals).

Cal recordar que totes les accions legals interposades contra els acords de governs que han decidit retornar allò públic, han sigut desestimades per la justícia. El govern local de Bastidas deuria haver liquidat les societats des que entrà en vigor la Llei de Sostenibilitat i Racionalització de les Administracions Locals en el 2013. I no ha sigut fins l'entrada de l’actual Equip de Govern que s'ha procedit a donar una solució. Ésta no passava ni per tancar les instal·lacions de totes i tots ni per donar-les a empreses privades, a costa del servei o dels drets de les treballadores i treballadors, sinó perquè foren públiques. Malgrat tot això la Delegació de Govern ha procedit a actuar contra una decisió de fer públic allò públic.


El procés de les municipalitzacions de l'Ajuntament d'Alzira s'ha realitzat amb tots els informes tècnics i econòmics favorables, s'ha creat una comissió plural i representativa amb la presència del govern, l’oposició i amb delegats de totes i tots els treballadors. Es va aprovar per acord unànime de la Mesa de Negociació i els sindicats de l'Ajuntament i de les mateixes societats en liquidació, així com també es va aprovar per acord unànime del Ple del passat 24 de febrer de 2016.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.