TotAlzir@: L’Ajuntament d’Alzira abaixarà un 8 % els valors cadastrals

sábado, 11 de junio de 2016

L’Ajuntament d’Alzira abaixarà un 8 % els valors cadastrals

A sol·licitud de l`Ajuntament d`Alzira, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques reduirà el pròxim 2017 un 8% els valors cadastrals d’Alzira.
L’equip de govern, ja des de les primeres setmanes de l’inici del seu mandat, es va reunir amb la Gerència del Cadastre per a tractar de la problemàtica del possible excés de la pressió fiscal sobre els immobles urbans d`Alzira.
Esta rebaixa del 8% dels valors cadastrals tindrà una repercussió favorable sobre els contribuents en l’impost sobre la renda de les persones físiques, en les transmissions patrimonials i sobre l’impost municipal de la plusvàlua, que l’equip de govern abaixarà en el mateix percentatge.

A l’última reunió mantinguda amb el delegat d’Hisenda el passat mes de maig, este manifestà que “l’aplicació d’un coeficient corrector del 8% sobre els valors cadastrals afavorirà més als contribuents alzirenys que una revisió cadastral amb efectes incerts”, ja que els actuals valors cadastral són de l’any 2004.
El regidor d’Economia i Hisenda, Albert Furió, ha indicat que “la política fiscal de l’equip de govern és continuar en la dinàmica de reducció dels impostos municipals que més afecten els alzirenys. Ja enguany la ciutadania alzirenya està pagant 500.000 euros menys d’IBI urbana que en el 2015”. Així mateix al 2016 també s’ha reduït el tipus impositiu de les plusvàlues que han passat del 27,40% al 20%”.

A més, esta política tributària se situa en un context de reducció del deute públic. Albert Furió ha assenyalat que “és molt important la reducció del deute públic que hem fet, ja que suposa una disminució de més de 4 milions d’euros entre els exercicis 2015 i 2016”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.