TotAlzir@: Ajudes públiques per a la rehabilitació d'elements comuns d'edificis de mes de 35 anys

miércoles, 15 de junio de 2016

Ajudes públiques per a la rehabilitació d'elements comuns d'edificis de mes de 35 anys

Obert el termini per a sol•licitar les ajudes públiques per a la rehabilitació d'elements comuns d'edificis.
La Regidoria de Gestió Urbanística informa que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha publicat la convocatòria d'ajudes públiques per a la rehabilitació d'elements comuns d'edificis d'habitatges.
En la línia seguida per esta Regidoria d'oferir als veïns i veïnes informació perquè puguen acollir-se a les referides ajudes, se'ls informa que el termini per a la presentació de sol•licituds d'ajudes finalitza el 26 de juny de 2016


Les actuacions i obres que poden ser objecte d'ajuda són per a immobles de més de 35 anys d'antiguitat i poden consistir en:
• Conservació.
• Millora de qualitat i sostenibilitat
• I ajustos raonables en matèria d'accessibilitat, tals com rampes o ascensors.
Per obtindre més informació cal telefonar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alzira en horari d'oficina, 96 245 50 74 (ext. 232).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.