TotAlzir@: Sanció propietària gos abandonat

jueves, 12 de noviembre de 2015

Sanció propietària gos abandonat

  •  L’AJUNTAMENT D’ALZIRA INCOA PROCEDIMENT SANCIONADOR A UNA VEÏNA PER  INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA QUE REGULA ELS ANIMALS DE COMPANYIA

El departament de Sanitat inicia expedient sancionador a la propietària d’un gos en detectar l’estat d’abandonament i desatenció a l’animal.
El passat 1 d’octubre els agents de la Policia Local intervingueren en el desllunat d’un edifici de la nostra localitat per l’existència d’un gos de color negre que mostrava signes palpables de desnutrició i una evident falta de cura i atenció per part del propietari, ja que tant l’animal com l’espai físic on es trobava presentaven un estat lamentable.

Els fets referits a l’expedient mostren indicis raonables de constitució d’infracció tipificada en l’Ordenança municipal reguladora dels animals de companyia en els llocs públics i privats i identificació de gossos, que estableix com a infracció greu no efectuar periòdicament la desinfecció en els espais on es troben instal·lats els animals, i com a infracció molt greu, cometre actes de crueltat i maltractaments o causar danys i sofriment als animals.

Localitzada la seua propietària, la Junta de Govern Municipal ha acordat considerar els fets com a infracció greu i molt greu, amb una proposta de sanció de 225 € per la greu i 375 € per la molt greu. Aquest acord s’ha notificat a la persona interessada per tal que en el termini de quinze dies puga presentar les al·legacions escaients.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.