TotAlzir@: Transport públic urba d’Alzira gratuït, per als que no superen 9.080,40 €/ anuals

martes, 24 de noviembre de 2015

Transport públic urba d’Alzira gratuït, per als que no superen 9.080,40 €/ anuals

  • Ja es pot sol•licitar la Targeta Social que dona dret a utilitzar el transport urbà de manera gratuïta.
  • El formulari estaran en el PROP; en  Serveis Socials municipals de la plaça de Germanies i el CPC de l'Alquerieta; en les llars de jubilats El Júcar, Pedro García, Antonia Cerdà i CEAM ; així com en les respectives associacions de veïns de la nostra localitat i altres entitats de tipus cultural i festiu.

L'alcalde d'Alzira, Diego Gómez; el regidor de Servicis Públics, Fernando Pascual; junt a dos representants de l'empresa concessionària del transport urbà a la nostra ciutat, han presentat la Targeta Social, una nova modalitat de títol de transport que permet utilitzar de forma gratuïta el servei municipal d'autobús.

El regidor ha manifestat la intenció de que el número d'usuaris del transport públic augmente, passant dels 80.000 usuaris actuals als 150.000 en el termini de dos anys. La implantació de la Targeta Social pretén afavorir afavorir i fomentarà l’ús del transport públic entre els jóvens com a instrument de sensibilització davant l’impacte ambiental, des de la concepció d’una ciutat gestionada amb criteris de sostenibilitat, amabilitat i consciència d’interés col•lectiu, així com incidir en l’impacte de la crisi sobre les famílies més necessitades, amb el propòsit de contribuir i compensar les economies domèstiques més ressentides.
Poden sol•licitar esta Targeta Social:
- Les persones que els seus ingressos individuals (referits a la renda per càpita de les persones físiques) no superen la quantia establida de salari mínim interprofessional, referit a l’any de la sol•licitud o renovació, i publicat per l’Institut Nacional de la Seguretat Social i, a més, que acrediten la residència efectiva en el municipi d’Alzira i empadronament, amb una antiguitat de 2 anys. El salari mínim interprofessional per a l’any 2015 és de 9.080,40 €/ anuals.
Per a poder tramitar la targeta del bonobús social caldrà omplir un formulari que estarà disponible en la web municipal www.alzira.es i presentar-lo en l'oficina de registre (PROP).
També es podrà obtindre el formulari en el PROP; en els departaments de Serveis Socials municipals de la plaça de Germanies i el CPC de l'Alquerieta; en les llars de jubilats El Júcar, Pedro García, Antonia Cerdà i CEAM ; així com en les respectives associacions de veïns de la nostra localitat i altres entitats de tipus cultural i festiu.
La Targeta Social es podrà sol•licitar des del 23 de novembre de 2015. En les instàncies, les persones sol•licitants podran autoritzar l’Ajuntament d’Alzira perquè comprove el compliment de les condicions necessàries per a obtindre esta targeta.
Per la seua banda l'alcalde ha manifestat que es continuarà amb la millora del servici del bus urbà, mentre que el regidor Fernando Pascual ha mostrat la intenció de estudiar les freqüències de les rutes existents, així com els seus trajectes.

Fa unes dies entraren en funcionament dos nous autobusos i en breu la flota existent continuarà el procés de renovació.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.