TotAlzir@: L'1 de desembre començarà el termini de presentació de sol·licituds per a l'ajuda del programa Xarxa Llibres

miércoles, 11 de noviembre de 2015

L'1 de desembre començarà el termini de presentació de sol·licituds per a l'ajuda del programa Xarxa Llibres

L'Ajuntament d'Alzira ha sol·licitat a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport l'ajuda destinada a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

Cal recordar que a estes ajudes pot optar qualsevol alumne empadronat a Alzira, que estiga escolaritzat en Educació Primària, Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica i Centres d'Educació Especial. Consta de dos fases: la primera, on es presenten les sol·licituds i que començarà l'1 de desembre; i la segona, que tindrà lloc en finalitzar el curs escolar amb la devolució del material escolar en condicions de tornar a ser utilitzat.
El model de sol·licitud es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, en l'apartat del Programa Xarxa Llibres:
http://www.cece.gva.es/xarxallibres/inicio.htm

Una vegada descarregat, les famílies podran emplenar el formulari electrònic i imprimir-lo; o bé descarregar-se'l, imprimir-lo i omplir-lo a mà; en ambdós casos, caldrà presentar-lo a l'oficina que determine l'Ajuntament. També caldrà presentar els justificants de compra o còpia confrontada de la factura per compres de llibres de text i d’altre material curricular per al curs corresponent.
Si l'alumne ha comprat els llibres a través de l'AMPA, esta emetrà un document justificatiu individualitzat, amb les dades de l'alumne, l’import, la relació de llibres adquirits i les dades de la factura o factures en les quals estan inclosos.
L'alumnat empadronat en altres localitats ha de sol·licitar l'ajuda en els municipis on estan empadronats. 

José Grau, regidor d'Educació, manifesta que "Segons es dispose de més informació es farà pública per al coneixement de les famílies interessades".

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.