TotAlzir@: proves per l'obrenció del permís local de conductor

miércoles, 18 de mayo de 2016

proves per l'obrenció del permís local de conductor

L'1 de juny es realitzarà a Alzira la prova per a l'obtenció del permís local de conductor
Des de la Regidoria de Servicis Públics s'han convocat les proves per a l'obtenció del permís local de conductor, pas previ per a poder obtindre una llicència de taxi.
Així es va aprovar en l'última Junta de Govern, on es va fixar el dimecres dia 1 de juny com la data per a la realització de la prova que tindrà lloc, a les 12,00 del migdia, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial.
Les proves constaran d'un exercici escrit, tipus test, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una d'elles serà la correcta. Les preguntes de l'exercici versaran sobre el següent temari:

- Normes generals i naturalesa dels serveis urbans i interurbans de transport d'automòbils lleugers.
- Règim de l'explotació de la prestació del servici.
- Atorgament de la llicència per a la prestació del servici públic de transport en automòbils lleugers.
- Règim sancionador.
- Règim tarifari.
- Autorització de transport.
- Coneixement del medi físic (guia de carrers).
- Centres d'interès del municipi d'Alzira.

Per a qualsevol consulta, les persones interessades poden adreçaar-se al departament de Serveis Públics de l'Ajuntament d'Alzira. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.