TotAlzir@: Què és l’OCH i Quins serveis presta?

jueves, 19 de mayo de 2016

Què és l’OCH i Quins serveis presta?

El projecte de Servei Mancomunat d’Habitatge en detall

Què és l’OCH
L’oficina local d’habitatge (l’OCH) és un servei de La Mancomunitat de la Ribera Alta que canalitza els esforços i coordina les polítiques de les administracions locals de la comarca en matèria d’habitatge.
L’OCH pretén integrar tota la informació, gestió i tramitació en matèria d’habitatge en un únic punt de prestació per tal de facilitar l’accés al ciutadà.
Quins serveis presta?
       Assessorar, informar i orientar en relació a qualsevol subvenció o ajuda en matèria d’habitatge, com és el cas de les ajudes per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d’exclusió social, la pèrdua d’habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer, informe d’avaluació del edificis, per a l’adquisició d’habitatge, lloguer, per a la rehabilitació, etc...

       Fer el seguiment periòdic de la situació global dels habitatges en els municipis ocupats per famílies amb situació de risc, en especial les que es troben en processos d’execució hipotecària i desnonaments. Elaboració i aplicació de protocol d’actuacions contra els desnonaments, en coordinació amb la Generalitat.
       Dur a terme, en col·laboració amb els serveis socials municipals, projectes d’intervenció i/o acompanyament per a la reintegració social, tot afavorint la convivència i la participació en zones urbanes amb una alta conflictivitat veïnal, per tal d’aconseguir una millora de la qualitat de vida de les persones que hi viuen i prevenint la formació de guetos.
       Establir convenis amb la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la reparació dels habitatges socials del parc públic de la Generalitat que estan buits i precisen d’una rehabilitació.
       Incentivar als titulars d’habitatges no ocupats per a que estos puguem ser destinats al programa autonòmic de lloguer social (xarxa lloga), informat i orientant en relació a les ajudes corresponents i, en general, impulsar el mercat del lloguer en les nostres localitats.
       Conèixer la situació dels immobles socials existents en cada municipi adherit, per a posar-los a disposició dels potencials usuaris en el menor termini de temps possible i establint protocols d’urgència per als casos especials de persones que requereixen un habitatge.
       Mobilitzar l’estoc d’habitatges de les entitats financeres que estiguin pendents d’ocupar, destinant-los a lloguer social.
       Orientar a les persones amb dificultats de pagament de crèdits hipotecaris i risc de pèrdua del domini habitual i a les immerses en procediments d’execució hipotecària.

       Fer el paper de mediador per a la resolució de conflictes entre llogaters i propietaris.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.