TotAlzir@: Ajudes al lloguer per a persones en situacio d'emergencia social

viernes, 2 de septiembre de 2016

Ajudes al lloguer per a persones en situacio d'emergencia social

La Conselleria d'Habitatge destina 3,1 milions d'euros en ajudes al lloguer per a persones en situació d'emergència social.
Termini de sol•licituds: Del 5 de setembre fins al 31 d'octubre.
Els ajuntaments sol•licitaran les ajudes que hauran d'anar acompanyades pels Informes Socials corresponents. L’abonament es realitzarà a la part arrendadora de la vivenda.
Important:
Un dels criteris de valoració, entre altres, es que la renda per càpita anual de la persona o dels membres de la unitat de convivència no excedisca d'una vegada l'IPREM (7.455,14€), en còmput anual de catorze pague

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.